Stránky obce Čakov

Vítejte na stránkách obce Čakov. Místních částí obce: Čakov, Tatouňovice a Vlkov

Budování vodovodu a splaškové kanalizace po Čakově

Fotografie z budování vodovodu a splaškové kanalizace po Čakově v roce 2009 a možná že budou fotografie i z let pozdějších.

Pokud někdo máte také nějaké fotografie z této akce byl bych velice rád kdyby jste je mohli půjčit ke stažení a ke zveřejnění zde.

Fotky, které jsem já zachytil jsou z úseku  budování vodovodu a splaškové kanalizace z míst před domem p. Pohana přes pozemek manželů Zimových, paní Heleny Vávrové, manželů Františka a Nadeždy Vávrových do uličky a z uličky k domům paní Mil. Fialové, manželů Šindelářových a manželů Pávkových.

                         František Smrkovský

                                starosta obce