Stránky obce Čakov

Vítejte na stránkách obce Čakov. Místních částí obce: Čakov, Tatouňovice a Vlkov

Kronika - paměti Čakova

Kroninika lépe řečeno paměti Čakova obsahují tři svazky ( díly ) každý o zhruba 100 stránkách. Je možné je zapůjčit na obecním úřadě nebo u starosty. Vytvořil jsem jakýsi výtah z pamětí do kterého můžete nahlédnout zde.Omluvte případné chyby, které se mohly vloudit při provádění výtahu z pamětí. Pokud by jste si paměti zapůčovali omluvte rovněž chyby autora pamětí (objevil jsem drobnější chyby v textu a zejména v mapě). Přesto je dílo tohoto autora obdivuhodné.

Dle pamětníků je autorem pamětí Čakova pan Jan Halík, který byl manželem Kristy, rozené Neprašové z Čakova z čp. 21 a který zde údajně i  bydlel. Zřejmě to byl švagr paní Fořtové rozené Neprašové, kterou mnozí z nás na čp. 21 ještě pamatují. Jediná škoda je styl písma autora, které je špatně čitelné ( náznak švabachu, ačkoliv několik pasáží je psáno jiným písmem).

Paměti Čakova se mi podařilo vypátrat v okresním archivu v Benešově a půjčit si je na ofocení. 

                                  František Smrkovský

                                       starosta obce