Stránky obce Čakov

Vítejte na stránkách obce Čakov. Místních částí obce: Čakov, Tatouňovice a Vlkov

Vítání občánků dne 30.8.2008

Snímek 445.jpg

Slavnostní zahájení uvítání nových občánků do obce Čakov. Uvítání - Olga Smrkovská, projev - František Smrkovský ( starosta )

Snímek 440.jpg

Přednesení básní - děti z naší obce. Dohled - pí. Vávrová, pí. Sadílková

Snímek 429.jpg

Noví občánci do Obce Čakov

Snímek 459.jpg

Šárka a Lukáš Birasovi se svým synem Jakubem

Snímek 461.jpg

Slavnostní zápis r. Birasova

Snímek 462.jpg

Slavnostní kytičku předává pí. Sadílková

Snímek 456.jpg

Pavla a Jiří Knapovi se svou dcerou Denisou

Snímek 465.jpg

Slavnostní zápis r. Knapova

Snímek 468.jpg

Pí. Vávrová slavnostně přeje

Snímek 441.jpg

Blanka a Ing. David Koudelkovi se svou dcerou Kateřinou

1  
2  
3  
4