Stránky obce Čakov

Vítejte na stránkách obce Čakov. Místních částí obce: Čakov, Tatouňovice a Vlkov

Zastupitelstvo

Zvolení zastupitelé obce pro volební období 2006 - 2010

Starosta - František Smrkovský

Místostarosta - Čestmír Pytelka

Zastupitelé - Milan Pohan

                    Martin Schovánek

                    Jiří Knap

                    Pavel Šandl

                    Miloslav Znamenáček

Finanční výbor

Milan Pohan                 -  předseda

Martin Schovánek        -  člen

Miloslav Znamenáček   -  člen

Kontrolní výbor

Martin Schovánek         -  předseda

Jiří Knap                       -  člen 

Pavel Šandl                  -  člen

Sociální komise

Božena Sadílková         -  předseda

Marta Vávrová             -  člen