Stránky obce Čakov

Vítejte na stránkách obce Čakov. Místních částí obce: Čakov, Tatouňovice a Vlkov

Historie

Obec Čakov

Obec Čakov se rozkládá v severovýchodní části okresu Benešov v kopcovitém členitém terénu ve vzdálenosti cca 2km od dálnice D1 (exit 34 Ostředek).

         Nejstarší historie obce sahá přibližně do 13.století. První písemný záznam o Čakově je z roku 1226. Historicky byl Čakov součástí panství Komorní Hrádek, které se rozšířilo až na sousední Ostředek. Na konci 15.století bylo v této oblasti rozšířeno lapkovství od slova čekati-čekání lapků je zřejmě odvozen i název obce Čakov.

Obec Čakov tvoří tři sídla Čakov ,Tatouňovice a Vlkov,které jsou zároveň samostatnými katastrálními územími. Čakov - 235,4 ha, Tatouňovice - 128 ha, Vlkov - 165,4 ha. Celková výměra území obce je 528,8 ha.

Vývoj počtu obyvatel obce podle dostupných statistikých dat. Je zřejmé, že počet obyvatel obce neustále klesá ačkoliv v posledních letech se tento nepříznivý trend zastavil.

rok 1869 - 307obyvatel

rok 1950 - 177obyvatel

rok 1970 - 137obyvatel

rok 1980 - 109obyvatel

rok 1991 - 112obyvatel

rok 2001 - 109obyvatel

rok 2007 - 116obyvatel

rok 2010 - 125 obyvatel

Aby se zastavil proces vylidňování obce a stárnutí jejího obyvatelstva, rozhodlo se obecní zastupitelstvo zajistit přípravu nových pozemků pro novou výstavbu včetně vybudování technické infrastruktury.Tomuto úkolu předcházelo zajištění urbanistické studie a územního plánu obce.