Stránky obce Čakov

Vítejte na stránkách obce Čakov. Místních částí obce: Čakov, Tatouňovice a Vlkov

Tvrz "Na hradě"

 

     Mezi Čakovem a sousedním Rousínovem se vypíná návrší odedávna nazývané "Na hradě". Na tomto místě měla v dávné minulosti stát původní tvrz ostředecká, prvotní sídlo rytítřů Chobotských. Zda tvrz byla z kamene či ze dřeva, nelze určit, protože se po ní nedochovalo nejmenších stop, neboť povrch návrší staletým lámáním kamene je rozrušen a zmenšen. Zaniknout měla tvrz asi v roce 1420, údajně ji pobořila Žižkova vojska při svém tažení po vítězné bytvě u Poříčí nad Sázavou nad Zikmundovými vojsky. Staří pamětníci tvrdili, že se prý na určitém místě návrší při silnějším zadupání ozývá jakýsi tupý zvuk, který slýcháme, když pod námi není pevná půda, což by svědčilo o provedené stavbě, pozůstatcích hlubokých sklepeních a podzemních chodbách. V historických pramenech je uvedeno, že roku 1379 vlastnil tvrz Mikoláš řečený Zúl. Zúl držel také Hrádek nad Sázavou, řečený Čejchanov (dnešní Komorní Hrádek). Mikuláš Zúl se svým synem Janem a jejich družinou byli obávanými lopeživými rytíři, o jejichž hrůzných činech si lide dříve vyprávěli za dlouhých večerů a jejichž jméno se až do dnešních dnů zachovalo v paměti venkovského lidu v Posázaví. Loupeže tropili jak z ostředecké tvrze "Na hradě", tak z hrádku Čejchanova. S ozbrojenými houfy přepadali sousedy a především kupce na cestách. Mikuláš Zúl byl nejmocnější a nejobávanější lapka. Zmocnil se i několika hradů podél řeky Sázavy a mnohé z nich zničil. Král Václav IV. vypravil proti němu celé vojsko pod vedením Zbyňka Zajíce z Hazenburku. Ten vojsko vedl tak dobře, že nejen, že vydobyl všechny Zúlovy sídla, ale jeho samotného i s 50 druhy zajal a přivedl v okovech do Prahy. Nejvyšší soud zemský odsoudil loupeživého rytíře i jeho druhy k smrti oběšením, na smrt ho připravoval mistr Jan Hus. Dne 13. července 1404 byli všichni popraveni. Rytíř Zúl měl jedinou výhodu, jeho šibenice byla nejvyšší. O Mikuláši Zúlovi se traduje pověst, že uloupené poklady schoval do hlubokých sklepů tvrze "Na hradě" a když zemřel o půlnoci chodíval jako duch na tato místa a kdo se k němu přiblíži, toho roztrhal. Proto se každý v noci tomuto místu vyhýbal.